Wat heeft God toch met dieren? (Deel 1)

In de tijd van Noach wilde de mensen niet komen, de dieren wel. Zoals bij de stilte voor de storm, vlogen de vogels naar de ark. Samen met de dieren die over het land kropen kwamen zij bij Noach de ark in. Een bijzondere connectie, hun instinct of gewoon een natuurlijke gehoorzaamheid, bracht hen in veiligheid voor de enorme ramp die helaas de mensen overrompelde.

Nu is het verhaal van Noach niet het enige verhaal waarbij dieren door God worden uitgenodigd. Dit gebeurt nog een keer en wel bij Ezechiël. Deze keer niet in een verhaal van lang, lang, gelden, maar nee, in een verhaal voor vandaag de dag.

Pak een bijbel en lees:

– Ezechiël hoofdstuk 39 vers 1 t/m 4
– Ezechiël hoofdstuk 39 vers 17 t/m 20

God zegt aan Ezechiël de profeet, dat hij alle soorten vogels en alle wilde dieren moet roepen om zich te verzamelen. Rondom een het offer op de bergen van Israël! Daar mogen zij in overvloed vlees eten en bloed drinken. De dieren worden dus opnieuw geroepen, niet naar de ark, maar naar de bergen van Israël (Google Maps).

mountains-of-israel-small

Hier zullen zij dat vlees eten van dappere helden en van de prinsen van de aarde. Kortom een gigantisch legioen wordt als feestmaaltijd voor de dieren. Het lijkt er dus opnieuw op, dat het de mensen zullen worden overrompeld, terwijl de dieren hier de “vruchten” van plukken.

Een bloeddorstig verhaal maar zeker de moeite waard om goed onder de aandacht te brengen. Helemaal als dit verhaal betrekking heeft op de nabije toekomst.

Pak een Bijbel en lees:

– Ezechiël hoofdstuk 39 vers 4 t/m 8
– Lukas hoofdstuk 21 vers 10

Als we vers 8 lezen uit hoofdstuk 39 van het boek Ezechiël, zien we dat God wel heel duidelijk is over het feit dat hij over deze tijd heeft gesproken. Dit deed Hij ook daadwerkelijk in de tijd dat Hij als mens hier op aarde was. Zijn discipel Lucas heeft dit duidelijk omschreven.

Door de gehele Bijbel kun je lezen hoe graag God wil dat Israël, Zijn eigen volk, wil leiden naar het beloofde land en hen een voorspoedige toekomst wil geven. Telkens als dit moment dichterbij komt, gaat het volk zijn eigen kant op, begint het tegen God te zondigen of trekt het zijn eigen plan. Ondanks dat God dikwijls hen het resultaat gaf van hun misstappen, is Hij bovenal genadig. Uiteindelijk maakt Hij aan de profeten bekend, dat Hij zijn belofte zal nakomen en dat zijn volk lang en gelukkig zal mogen verblijven in het beloofde land en de Heilige stad Jeruzalem.

Na de verschrikkelijke holocaust in de tweede wereldoorlog werden veel mensen alert. Zij dachten toen Joden, terug trokken naar Israël, dat de dag van Zijn terugkomst wel heel spoedig zou aanbreken. Maar dit ging niet op, de Joden namen het land in bezit, maar de vrede is sindsdien nog veer te zoeken. Ondanks dat hierover de meningen nu ver uiteen liggen, staat er één ding vast: “Jezus komt terug en wel op het perfect uitgekiemde moment, waar alleen de Hemelse Vader van weet.

Lees verder in Deel 2..

Comments are closed.