Pers

Pers is van harte welkom aan boord van de Ark van Noach. Indien u filmopnames en/of foto’s wilt maken vragen wij u contact op te nemen met de afdeling communicatie om een afspraak te maken. Dit geldt ook als u medewerkers of vrijwilligers van de Ark wilt interviewen.

Richt uw email aan info@arkvannoach.com.

(Let op: Het is niet toegestaan zonder toestemming foto’s en teksten van de website te gebruiken voor pers- en publicatiedoeleinden. Persinformatie en beeldmateriaal is op aanvraag verkrijgbaar.)