Wat heeft God toch met dieren? (Deel 2)

Pak een Bijbel en lees:
– Psalm 18 vers 6 t/m 19
– Ezechiël hoofdstuk 38 vers 17 t/m 23

Als we de gebeurtenis uit Psalm 18 naast de gebeurtenis in Ezechiël hoofdstuk 38 plaatsen. Is het heel duidelijk God is de Redder die zijn geliefde verlost met en wel brute kracht. God is verhit van woede als zijn eigen volk Israël, waar Hij zoveel om geeft, met zo’n groot leger wordt aangevallen. Terwijl Hij de aarde laat beven verschijnt de Heer zelf. Zowel de dieren als de mensen zullen verbijsterd staan bij het verschijnen van de Heer onze God. Hij slaat de aanvallers met het zwaard en overspoeld hen met vurige regen. Hij velt het oordeel over hen. Vanaf deze dag zal Hij iedereen laten weten dat Hij alleen God is en niemand anders.

Een andere moment in de Geschiedenis waarop de mensen en de dieren verbijsterd staan is als God hen een nieuwe kans geeft.

offernoach

Pak een Bijbel en lees:
– Genesis hoofdstuk 9 vers 9 t/m 17
– Genesis hoofdstuk 9 vers 2 t/m 3

Als de dieren samen met Noach uit de ark wandelen, bewijst God hen trouw. Ze zijn met een klein groepje ontsnapt aan het grote oordeel wat de aarde heeft verwoest. Maar nu lijkt het weer goed tussen God en de mensen. En Hij doet een regenboog verschijnen verschijnen tijdens het sluiten van een wel heel bijzonder verbond. Nooit meer zal de aarde overspoeld worden door een wereldwijde vloed. Minstens zo bijzonder is dat Hij dit niet alleen aan Noach belooft maar ook aan de dieren. Dit is de enige keer in de Bijbel dat God een verbond sluit tussen Hem en de dieren. De dieren lijken dus geheel niet vergeten door God.
Als extra mogen Noach en zijn nakomelingen vanaf nu ook die dieren tot voedsel nemen. Voor de dieren minder prettig en er ontstaat een afstand tussen mensen en dieren.

Zoals jullie in (Deel 1) hebben kunnen lezen denkt God opnieuw aan de dieren. Nu mogen de dieren de mensen eten.

In Ezechiel 39 (zie Deel 1) staat heel duidelijk dat de Dieren een gigantisch leger aan mensen krijgen voorgeschoteld. Het is vreselijk om ons voor te stellen. Maar deze dingen staan echt te gebeuren. Je zou bij het lezen van dit verhaal bijna het volgende denken: “Als de mensen zich als beesten gedragen en op het punt staan om hun slag te slaan. Grijpt God in en schotelt de mensen als voedsel voor aan de dieren.”

Comments are closed.